טלפון: 03-6911433 פקס: 03-6911422 משרד: יגאל אלון 120, בית קליפורניה, תל אביב 67443
יום חמישי, 19 ביולי 2018    00:43
פגמים בחקירה אינם מצדיקים, ככלל, דיון מקדמי בביטול כתב אישום בשל הגנה מן הצדק

בקשה לביטול כתב האישום מכוח הגנה מן הצדק, שיסודה בעיקר בטענה כי בחקירת המשטרה במקרה זה נפלו פגמים אשר אינם מאפשרים לערוך לנאשמים משפט הוגן.

השופט מיכאל קרשן:

דעתי היא כי האכסניה הראויה לבירור טענות בדבר מחדלי חקירה והשפעתם על ההליך הפלילי היא שלב הכרעת הדין. בית המשפט שיברר את אשמת הנאשם ממילא יבחן את טיבן של טענות אלה לצורך הקביעה האם המאשימה הוכיחה כי הנאשם עבר את העבירות המיוחסות לו מעבר לספק סביר.

בענייננו יוכלו הנאשמים לטעון במסגרת בירור האשמה כי יכולתם להתגונן נפגעה כתוצאה ממחדל הרשות בעניין החומר שלא נתפס, וראוי להזכיר בהקשר זה כי ההלכה היא שמחדלי חקירה אינם מובילים בהכרח לזיכויו של הנאשם שכן נפקותו של המחדל תלויה בנסיבות המיוחדות של העניין הנדון, ובפרט בשאלה האם דובר במחדל כה חמור עד כי יש חשש שמא קופחה הגנתו של הנאשם באופן שהתקשה להתמודד עם חומר הראיות שמפלילו.

בהתחשב בקיומה של אכסניה נאותה לבירור טענות בדבר קיומם של מחדלי חקירה, נראה כי ככלל אין מקום לברר טענות מסוג זה כטענות מקדמיות.

ניתן אולי להעלות על הדעת מקרים קיצוניים, בהם יידרש בית המשפט לטענה בדבר מחדלי חקירה כטענה מקדמית, אך אלה ככל הנראה יהיו מקרים בהם יוכל הנאשם להראות כי רשויות התביעה או החקירה לא ביצעו מהלכי חקירה חשובים באופן מכוון על מנת לפגוע בו ובהגנתו העתידית, או התרשלו בעניין זה באופן חמור.

לעיון במסמך המקור  לחץ כאן

 

שים לב: נפתח בחלון חדש. PDFגרסת הדפסהדואר אלקטרוני