טלפון: 03-6911433 פקס: 03-6911422 משרד: יגאל אלון 120, בית קליפורניה, תל אביב 67443
יום חמישי, 19 ביולי 2018    00:53
הצעת חוק לאיסור צריכת פרסום תועבה ובו דמותו של קטין

הצעת חוק איסור צריכת פרסום תועבה ובו דמותו של קטין שהוגשה לאחרונה לכנסת ומטרתה לאסור צריכת חומרי תועבה גם ללא החזקתם הפיזית.

 

 


 

הכנסת

יפעת קריב


תיקון סעיף 214

1.

בסעיף 214 לחוק העונשין, התשל"ז–1977 (להלן – החוק העיקרי), בסעיף קטן (ב3), אחרי "ובו דמותו של קטין" יבוא "או צורך פרסום כאמור לרבות צפייה בו בלבד", ובכל מקום אחרי "מחזיק" יבוא "או צורך".

תיקון סעיף 214ב

2.

בסעיף 214ב לחוק העיקרי, בכל מקום, במקום "או ההחזקה" יבוא "ההחזקה או הצריכה".

דברי הסבר

מטרת הצעת החוק היא לתקן את סעיף 214(ב3) לחוק העונשין האוסר על החזקת פרסום תועבה ובו דמותו של קטין, כך שגם צריכה של פרסום כאמור תהיה אסורה. הצורך בתיקון נובע מהתפתחויות טכנולוגיות שייתרו את הצורך בהחזקה פיזית של פורנוגרפיית קטינים, או בשמירתם במחשב, לשם צריכתם.

צריכה כיום משמעותה השגת חומרים מבלי להחזיקם באופן פיזי או על גבי המחשב; כך למשל, כאשר נעשית צפייה בחומרים אלו דרך רשת האינטרנט באמצעות צפייה ישירה (streaming). לכן, מוצע כי גם צריכה, שאינה מחייבת החזקה פיזית או שמירה על גבי כונן המחשב את החומר, תוגדר אסורה ויחול עליה חוק העונשין

---------------------------------

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

י"ז באדר א' התשע"ד – 17.2.14

שים לב: נפתח בחלון חדש. PDFגרסת הדפסהדואר אלקטרוני