טלפון: 03-6911433 פקס: 03-6911422 משרד: יגאל אלון 120, בית קליפורניה, תל אביב 67443
יום חמישי, 19 ביולי 2018    01:18
המשפט הפלילי נועד להסדיר את חיי החברה באמצעות מערכת של חוקים ואיסורים שונים...
החלטה לחשוף שמות השוטר אפרים ברכה והתובעת אושרה גם שכשלו במילוי תפקידם 23.02.14

בית המשפט העליון מקבל את בקשת עיתון הארץ לפרסם באופן חלקי את החלטת בית המשפט המחוזי לפצות תובע בסכום נכבד עקב התנהלות רשלנית של השוטר אפרים ברכה והפרקליטה אושרזה גז. ההחלטה ניתנה למרות שהמדינה וב"א כוח התובעים ביקשו במשותף שלא לפרסם כל פרט הנוגע לתביעה בשל חשש לביטחונם של התובעים.

 

 

ביטול זיכוי מעבירת שוד בשל אי קיום דיון במעמד צד אחד בעתירה לגילוי ראיה חסויה 20.02.14

בית המשפט העליון מבטל זיכוי בעבירת שוד, וזאת לאחר שבית המשפט המחוזי הכריע בעתירה לגילוי ראיה חסויה ללא קיום דיון במעמד צד אחד, והמדינה נאלצה לחזור בה מכתב האישום.

 

עבירות צווארון לבן
משפט פלילי
עבירות מחשב
עבירות שמקורן בשימוש במחשב, כאשר בחלקן המחשב משמש כלי לביצוע העבירה...
הצעת חוק לאיסור צריכת פרסום תועבה ובו דמותו של קטין 19.02.14

הצעת חוק איסור צריכת פרסום תועבה ובו דמותו של קטין שהוגשה לאחרונה לכנסת ומטרתה לאסור צריכת חומרי תועבה גם ללא החזקתם הפיזית.

 

 

חוק איסור אלימות בספורט 19.02.14

חוק איסור אלימות בספורט נחקק על מנת למגר את תופעת האלימות במגרשי הספורט. החוק מסמיך שוטרים להרחיק מאירוע ספורט אדם המפריע לסדר הציבורי או מתנהג באופן אלים. כמו כן מונה החוק רשימה של חפצים מסוכנים שאסורה הכנסתם לאירועי ספורט. קיים איסור פלילי על התבטאות גזענית באירוע ספורט. העונש המקסימלי על התבטאות כזו לפי החוק הינו שנתיים מאסר. כמו כן מקנה החוק סמכויות לבתי-המשפט להוצאת צוי הרחקה מאירועי ספורט לתקופות ארוכות, עד שלוש שנים.

 

חוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין 18.02.14

חוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין נועד להגן על הציבור מפני ביצוע עבירות מין על ידי מי שהורשעו בביצוע עבירות מין.

החוק מסדיר סמכויות הפיקוח והמעקב אחר מי שהורשעו בביצוע עבירות מין, ומתן "שיקום מונע" לעברייני מין בבית סוהר ובקהילה, אשר נועד להפחית את רמת הסיכון לביצוע עבירות מין נוספות.

 

חוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין 18.02.14

חוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין נועד להגן על הציבור מפני ביצוע עבירות מין על ידי מי שהורשעו בביצוע עבירות מין.

החוק מסדיר סמכויות הפיקוח והמעקב אחר מי שהורשעו בביצוע עבירות מין, ומתן "שיקום מונע" לעברייני מין בבית סוהר ובקהילה, אשר נועד להפחית את רמת הסיכון לביצוע עבירות מין נוספות.

 

חוק המאבק בתופעת השכרות, התש"ע-2010 18.02.14

בחודש אפריל 2010 נכנס לתוקפו חוק המאבק בתופעת השכרות. קיים איסור מוחלט של מכירת אלכוהול לקטין מתחת לגיל 18 ואיסור נהיגה לאחר שתיית אלכוהול.

 

החלטה לחשוף שמות השוטר אפרים ברכה והתובעת אושרה גם שכשלו במילוי תפקידם 23.02.14

בית המשפט העליון מקבל את בקשת עיתון הארץ לפרסם באופן חלקי את החלטת בית המשפט המחוזי לפצות תובע בסכום נכבד עקב התנהלות רשלנית של השוטר אפרים ברכה והפרקליטה אושרזה גז. ההחלטה ניתנה למרות שהמדינה וב"א כוח התובעים ביקשו במשותף שלא לפרסם כל פרט הנוגע לתביעה בשל חשש לביטחונם של התובעים.

 

 

ביטול זיכוי מעבירת שוד בשל אי קיום דיון במעמד צד אחד בעתירה לגילוי ראיה חסויה 20.02.14

בית המשפט העליון מבטל זיכוי בעבירת שוד, וזאת לאחר שבית המשפט המחוזי הכריע בעתירה לגילוי ראיה חסויה ללא קיום דיון במעמד צד אחד, והמדינה נאלצה לחזור בה מכתב האישום.

 

ביטול הרשעה ללא הוכחת פגיעה ממשית וקונקרטית במערערת (הלכת כתב) 06.02.14

המערערת בת 21, הורשעה על יסוד הודאתה, בשתי עבירות שיבוש מהלכי משפט שנעברו כעזרה לבן זוגה בעת היותה חיילת. המערערת, שביצעה את עבודות השל"צ שהוטלו עליה עתרה לביטול הרשעתה. בדיון שהתקיים ביום 22.5.13 דחה בית המשפט, בלא נטיעת מסמרות, את הדיון בתיק ב-8 חודשים עד לקבלת תסקיר משלים של שירות המבחן.
בית המשפט עיין בתסקיר המשלים וציין שהתסקיר מצביע על תהליך של שינוי, שיקום ובניית עתיד. בית המשפט התייחס בפסק דינו מחד להסתייגות המדינה שסבורה היתה כי לא נתמלאו התנאים בפסיקה לעניין זה, ומאידך לקורותיה המשפחתיות הלא פשוטות של המערערת, סיום שירותה הצבאי בהצלחה והבעת החרטה של המערערת ומחויבותה לעתיד. בית המשפט קיבל את הערעור וביטל את ההרשעה.

לקריאת פס"ד במלואו:

1880.pdf

חלופת מעצר בשל בעיה בעוצמת הראיות 13.10.13

בית המשפט העליון הפך החלטת בתי המשפט השלום והמחוזי לעצור עד תום ההליכים נאשם אשר נטען כנגדו בכתב האישום שהוא היה שותף למעשיהם של כל אנשי הקשר. בהחלטת בית המשפט העליון נקבע שלמרות התחכום, העובדה שמדובר במספר קושרים לחבורה, שלא מדובר בעבירת רכוש רגילה ולמרות שיש סיכון בעובדה שהעורר אינו אזרח ישראלי, יש בעיה כלשהי בעוצמת הראיות, שכן אין ראיה שהעורר היה שותף להנחת הדוקרנים ולקיחת המזוודה אלא שהוא נמצא בדירה שבה היה השלל בעת שהמשטרה הגיע אליה.
המדובר במקרה בו אדם נסע במכוניתו ובה מזוודה מלאה "כל טוב", במהלך הנסיעה נוצר פנצ'ר ברכב בשל דוקרנים שהיו מונחים על הכביש. 4 אנשים ש"עזרו" לבעל הרכב המפונצ'ר, לקחו את המזוודה.
המשטרה שהגיעה לדירה שבה נמצאו הדוקרנים והמזוודה, עצרו את הנאשם שנמצא באותה דירה. השלום והמחוזי עצרו את העורר עד תום ההליכים.

לקריאת פס"ד הדין במלואו:

6331.pdf

בעבירות של אחריות קפידה תוחל בגמישות רבה יותר הלכת "כתב" 12.09.13

בית המשפט העליון דחה בקשת רשות של המדינה ברע"פ 3515/12 על החלטה של בית המשפט המחוזי לבטל הרשעתם של שני משיבים, במקרה שבו מהלך ביצוע חפירה נפגע קו סניקה ראשי האוסף שפכים מישובי הסביבה אל המכון לטיהור שפכים חיפה. כתוצאה מהפגיעה בקו הסניקה, התפרץ ביוב גולמי, הציף את האזור וזרם ישירות אל תעלת הניקוז ומשם לישובים. 
בית המשפט העליון החליט, כי במקרים כאלה, האשם המוסרי הינו פחות יותר, שכן מדובר בעבירות של אחריות קפידה.
נקבע, כי הלכת "כתב", שדנה בתנאים לאי הרשעה, תוחל בגמישות רבה יותר בעבירות רגולטריות, עבירות אסדרתיות, שיש בהן אחריות קפידה ללא צורך במחשבה פלילית.

לקריאת פס"ד במלואו:

3515.pdf